واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

شرکت پارت صنعت اقدام به تجهیز واحد آزمایشگاهی خود با پیشرفته ترین و بروزترین ابزارآلات اندازه گیری و دستگاههای نظیر دستگاه وی ام ام، دستگاه کشش و فشار1 تن ،دستگاه کشش و فشار 15 تن ،دستگاه سختی سنج میکرو ویکرز ،دستگاه سختی سنج راسول ،دستگاه شادوگراف ، تستر اسپری نمک ،زبری سنج ،مجهز نموده و همواره به دنبال ارتقای سیستم کیفیت خود برای عرضه ی هرچه بهتر محصول خود به مشتری می باشد.از وظایف واحد کنترل کیفیت این سازمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. بازرسی و کنترل کیفیت مواد ورودی برای محصول موردنظر با استفاده از آزمایشات و تجهیزات مورد تایید و کالیبره شده
  2. نظارت مداوم و کامل بر فرآیند تولید
  3. ارزیابی کیفیت محصول خروجی و استخراج داده کیفیت و تجزیه و تحلیل آن
  4. اجرای منظم کالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و کنتل کیفیت
  5. تحقیق برای دستیابی به آخرین استانداردهای بازرسی و طرح های نمونه گیری و زمینه سازی برای استفاده آن ها در سازمان
  6. آموزش پرسنل تولید در امور مربوط به کیفیت
  7. پیدا کردن عدم انطباق در محصول
  8. انجام این اقدامات موجب بهره وری سازمان، کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده، افزایش اعتماد و رضایت مشتری، افزایشسهم بازارو توان رقابت پذیری در بازار می باشد.

شرکت پارت صنعت در سال 1399 موفق به کسب گواهینامه 16949 IATF گردیده است.پایه سیاست کیفی ما، نداشتن مشکل کیفی در تمام مراحل تولید، مونتاژ و استفاده از محصولاتمان می باشد.بر این اساس تمامی ابزارهایی کیفی مورد نیاز بر اساس استاندارد بین المللی IATF استقرار یافته است و بهبود مستمر سیستم کیفی بر اساس بازخوردهای دریافتی از مشتریان و محصولاتمان در عرصه مصرف، در سرلوحه فعالیت ھای سازمان می باشد.

تصاویر واحد کنترل کیفیت